Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης της Ν. Αlzheimer ;

Πώς  μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσης της Ν. Αlzheimer ;

Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες αποτελούν τα γονίδια. Συγκεκριμένα, το αλληλόμορφο γονίδιο ε4 της APOE είναι υπεύθυνο για την σποραδική μορφή της νόσου ( Late Onset Alzheimer’s Disease) και το γονίδιο της APP είναι κυρίως υπεύθυνο για την οικογενή μορφή της νόσου (Εarly onset Alzheimer’s Disease).Ο σακχαρώδης διαβήτης ,η  αυξημένη χοληστερόλη αίματος ,η παχυσαρκία καθώς οι τραυματισμοί κεφαλής (πχ. κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) , ορισμένα  φάρμακα και οι τοξικές ουσίες περιβάλλοντος  (πχ χρόνια έκθεση σε τοξικά μέταλλα)μπορούν να συμβάλλουν  στην ανάπτυξη της νόσου.

Ωστόσο,τροποποιήσιμοι παράγοντες που φαίνεται να μειώνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης της νευροεκφυλιστικής ασθένειας είναι η σωστή διατροφή, η επαρκής φυσική κατάσταση καθώς και η πνευματική υγεία του ατόμου.

Με καταγεγραμμένους 3 εκατομμύρια πάσχοντες στην Ευρώπη και 4.5 εκατομ. στην Αμερική ,η έγκαιρη πρόγνωση και ακαλούθως η πρόληψη  κρίνονται απαραίτητοι στόχοι στην Ιατρική αλλά και την Μαθηματική κοινότητα.

Το allaboutnutrition.gr  ερευνά  τον τρόπο επίδρασης της διατροφής στην πρόληψη της νόσου και σας ενημερώνει.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are closed.