Ο ρόλος των ω-3 λιπαρών οξέων στην Ήπια Νοητική Δυσλειτουργία

Ο ρόλος των ω-3 λιπαρών  οξέων στην Ήπια Νοητική Δυσλειτουργία

Η νόσος Alzheimer (NA) αποτελεί εξελισσόμενη εκφυλιστική νόσο η οποία χαρακτηρίζεται με απώλεια μνήμης και άλλες διαταραχές γνωστικών λειτουργιών (γλωσσικές διαταραχές, διαταραχές προσανατολισμού).Παθολογικές μεταβολές οι οποίες σχετίζονται με τη νόσο περιλαμβάνουν την εμφάνιση ενδοκυττάριων δικτύων από ανώμαλες φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες Τ στα μικροσωληνάρια καθώς και εξωκυττάριες νευριτικές πλάκες κυρίως από πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς. Ιστολογικά ευρήματα που επίσης σχετίζονται με τη νόσο αποτελούν η τοπική εγκεφαλική ατροφία και η εμφάνιση οξειδωτικής βλάβης και φλεγμονής.

Έχουν κάποιο ρόλο τελικά τα ω-3 λιπαρά οξέα στην εξέλιξη της νόσου;

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι δομικά στοιχεία των κυτταρικών μεμβρανών του εγκεφάλου και η χορήγηση τους είναι ενδυνάμει ικανή να μεταβάλλει την ρευστότητα  και την λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης των νευρώνων . Σε μελέτη (Pottala et al,  2014)  φάνηκε πως οι εθελοντές με υψηλότερα επίπεδα EPA και DHA εμφάνισαν μεγαλύτερο όγκο εγκεφάλου και  μεγαλύτερο ιππόκαμπο, σε σύγκριση με όσους είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα των δύο ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Συνοψίζοντας τις κλινικές μελέτες, προκύπτουν θετικά αποτελέσματα ως προς τη νοητική λειτουργία μετά την χορήγηση  ωμέγα -3 λιπαρών οξέων , χρονικής διάρκειας 3-12 μηνών σε ασθενείς με ήπια νοητική δυσλειτουργία και στα πρώιμα στάδια της νόσου (Volkert et al ,2015).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are closed.