Συγχορήγηση βιταμινών Β και ατροφία εγκεφάλου

Συγχορήγηση βιταμινών Β και ατροφία εγκεφάλου

Σε κλινική μελέτη, χορηγήθηκε σε 156 ηλικιωμένους με Ήπια Νοητική Διαταραχή,  συμπλήρωμα βιταμινών Β (φυλικό οξύ 0.8 mg, βιταμίνη  B12 0.5 mg, βιταμίνη B6 20 mg) ή εικονικό φάρμακο για  2 έτη.O στόχος της μελέτης ήταν να εξεταστεί αν η πρόσληψη υψηλών δόσεων βιταμινών Β μπορεί να μειώσει την ατροφία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην ομάδα ελέγχου  παρατηρήθηκε σημαντικά μεγαλύτερη απώλεια όγκου 3.7% (ιππόκαμπος, παρεγκεφαλίτιδα) συγκριτικά με την ομάδα παρέμβασης (0.5%,p<0.05 ).Αξειοσημείωτο, αν και αναμενόμενο ήταν το γεγονός πως η παρέμβαση οφέλησε περισσότερο τα άτομα  με υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης ( >11 μmol/L) στα oποία εμφανίστηκε ατροφία κατά 0.6% συγκριτικά με την ατροφία της τάξεως του 5.2% που εμφάνισαν  άτομα  που έλαβαν εικονικό φάρμακο.Συμπερασματικά, η λήψη βιταμινών Β οδηγεί άμεσα σε μείωση  της  ομοκυστεΐνης , γεγονός που  μπορεί να επιφέρει μείωση στην ατροφία της φαιάς ουσίας.

 

 

Πηγή:

Douaud G.et al.Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B-vitamin treatment. Proc Natl Acad Sci, USA, 2013 May 20.

Efstathia G.Kalli.Association of Nutrients with Biomarkers of Alzheimer’s Disease. Adv Exp Med Biol. 2017;987:257-268.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are closed.