Το  μπρόκολο ανήκει στην οικογένεια των Σταυρανθών του γένους Βrassica (Brassica oleracea var., italica) .Καλλιεργείται στην Γαλλία και την Ιταλία από το 16ο αιώνα. Στην ίδια οικογένεια  ανήκουν το λάχανο και το κουνουπίδι. Το μπρόκολο είναι φτωχό σε θερμίδες και πλούσιο …

περισσότερα →